• Važniji kontakti

  Ambulanta:

  Policija:

  Vatrogasci:

  Spelekom:

 • Općina Rakovica

  OPĆINA RAKOVICA, Rakovica 6, 47 245 RAKOVICA

  URED NAČELNIKA - tel: 047/784-102, e-mail:

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JUO) tel: 047/784-006; fax: 047/784-039

  - ured pročelnice: tel: 047/784-011, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured računovodstva: tel: 047/784-006, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured knjigovodstva: tel: 047/ 784-103, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured tajnika: tel: 047/784-103, e-mail:

  - ured komunalnog redara: 047/784-326, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Top Panel
.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

KLASA:944-15/14-01/2

URBROJ:2133/16-14-2

Rakovica, 15.04.2014.

 

            Na osnovu članka 12. i  13. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska ,pokretnih i dr. naprava na području Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br.07/11) kao i  Odluke o visini zakupnine za štandove i  zemljišta -javne površine   namijenjene postavljanju kioska i dr. pokretnih i sl. naprava (Glasnik Karlovačke županije br.07/11) , općinski načelnik Općine Rakovica raspisuje:

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska

na lokaciji  „Rakovica-Kulturno središte“

Sukladno obavijesti Elektrolike Gospić  obavještavamo stanovnike Općine Rakovica da će:

-10.04.2014 godine (četvrtak)  zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju za područje cijele Općine Rakovica biti obustavljena isporuka električne energije od 16,00 do 19,00sati.

Općina Rakovica je u 2009. godini pokrenula inicijativu za katastarsku izmjeru dijela područja Općine (oko 3136 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina i osnivanja novih zemljišnih knjiga.

U ovaj projekt se kreće zbog zastarjelosti katastarskih mapa i podataka o parcelama koji datiraju još iz vremena Austro-Ugarske Monarhije, te njihove neusklađenosti sa stanjem u zemljišnim knjigama i stanjem na terenu. Navedeno nepoklapanje katastra, zemljišno-knjižnog i stvarnog stanja dovodi do ogromnih problema prilikom izrade projekata te koči realizaciju potencijalnih investicija.

DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA „ĆUIĆ BRDO“

Izvješće o izvršenim analizama koncentracije odlagališnog plina na odlagalištu „Ćuić Brdo“ –Zaključak

        U ožujku 2014 godine izvršena je analiza koncentracije odlagališnih plinova:  vodika (H2), sumporovodika (H2S), metana (CH4), ugljik oksida(CO2) i kisika(O2) na odlagalištu komunalnog otpada Ćuić Brdo, te sukladno dobivenim rezultatima zaključeno da nije utvrđena posebna opasnost ali zbog kolanja plinova moguća su povremena stvaranja eksplozivnih koncentracija. Analiza je izvršena u Laboratoriju za analizu i toksikologiju ANT d.o.o. iz Zagreba, Medarska 69.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Rakovica 6,  47245 RAKOVICA
Tel. 047 784 006, Fax 047 784 039
KLASA:931-01/14-01/01
UR.BROJ: 2133/16-14-2
Rakovica, 21.03.2014

POZIV NA JAVNI SKUP VLASNICIMA I KORISNICIMA NEKRETNINA
NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA, A ZA DIJELOVE K.O. DREŽNIK, K.O. SADILOVAC I K.O. RAKOVICA

Obavještavamo Vas da je odlukom Državne geodetske uprave pokrenut postupak katastarske izmjere nekretnina na području općine Rakovica za dijelove K.o. Drežnik, K.o. Sadilovac i K.o. Rakovica.

Projekt obuhvaća:

 1. Katastarsku izmjeru nekretnina,odnosno:

a)      Utvrđivanje oblika i površine svake pojedine nekretnine

b)      Utvrđivanje stvarnog vlasnika svake nekretnine

 1. Izrada novih katastarskih planova i popisa nekretnina
 2. Izrada novih vlasničkih listova nekretnina i drugih zemljišnih dokumenata.

Obavještavamo Vas da u travnju 2014. godine počinju radovi iz točke 1. Projekta osnivanja novog katastarskog operata i zemljišnih knjiga za područje dijelova K.o.Drežnik, K.o. Sadilovac i K.o. Rakovica.

Ove opsežne radove, moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove. To se osobito odnosi na katastarsku izmjeru nekretnina, koju će izvesti djelatnici geodetske tvrtke GEOPROJEKT d.o.o. iz Zagreba , uz nadzor Područnog ureda za katastar Karlovac, ispostava Slunj.

Granica obuhvata može se vidjeti u holu ureda Općine Rakovica u radnom vremenu od 7,00 sati do 15,00 sati.

Građani čije nekretnine se nalaze u obuhvatu nove izmjere trebaju provjeriti  točnost adrese upisane  u posjedovnim listovima kako bi mogli zaprimiti  sve buduće obavjesti, rješenja  i pozive izrađivača koji će uslijediti

Sve potrebne informacije o postupku katastarske izmjere možete dobiti na javnom skupu o prezentaciji projekta koji će se održati:

- 31.03.2014.g. (ponedjeljak) u vatrogasnom domu u Rakovici u 17:00 sati,

- 01.04.2014.g. (utorak) u vatrogasnom domu u Drežnik Gradu u 17:00 sati,      

- 02.04.2014.g. (srijeda) u dvorani crkve MPK u Selištu Drežničkom u 17:00 sati

Molimo da se ovom pozivu odazovete u što većem broju budući da kvaliteta posla u mnogome ovisi o suradnji i informiranosti stranaka – vlasnika i korisnika nekretnina.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Franjo Franjković v.r.

DOKUMENTI: izmjera.zip

Temeljem   članka 6. Socijalnog programa za 2014. godinu,  općina Rakovica

P O Z  I  V A

sve redovite studente i učenike  srednjih škola

koji imaju prebivalište na području općine Rakovica, a koji putuju javnim prijevozom povremeno ili vikendom do mjesta školovanja i natrag  /Karlovac, Zagreb,   Rijeka i dr. /

da radi  ostvarivanja prava na subvenciju troškova prijevoza  Uredu Općine Rakovica dostave:

1. Studenti potvrdu o upisu u drugi semestar, a učenici potvrdu  o  upisu u drugo polugodište tekuće školske/akademske  godine.

2. Presliku osobne iskaznice i OIB

3. Broj uplatnog računa na koji će su  uplatiti  sredstava (ukoliko netko osobno nema otvoren račun uplata se može izvršiti na račun roditelja)

 

Rok za dostavu dokumenata je:  30.04.2014.

Na ovaj način će Vam Općina Rakovica refundirati dio troškova prijevoza, sukladno svojim mogućnostima, kako bismo Vam olakšali troškove školovanja.

Za sve potrebne informacije obratite se na tel. 047/ 784-006

Želimo Vam uspjeh u školovanju !

 OPĆINA  RAKOVICA

Svečana zastava

 VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2011.-2015. 

Općina Rakovica je područje razvijenog gospodarstva i kontinentalnog turizma, usklađeno s načelima održivog razvoja i partnerstva, sa zadovoljnim stanovnicima.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA

Službeni glasnik općine Rakovica

ISSN 1849-3629

 

Planovi naselja

Prognoza

 • 23 Apr 2014

  Showers 21°C 13°C

 • 24 Apr 2014

  Rain 21°C 12°C

Tablica sklopnjenih ugovora

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

Usluge odvodnje - pražnjenje septičkih jama obavlja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Kontakt telefon: 649 - 100; Fax: 649 - 153; Mob: 098/ 9821 - 206

Pokop i prijevoz

Poslove prijevoza i pokopa preminulih obavlja obrt "3M".

Kontakt telefon: 777 - 115; Mob: 098/ 364 - 319

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 060;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme: Ponedjeljak
od 09:00 do 17:00
Utorak,srijeda i četvrtak
od 7,30 do 15:00
Petak - od 9:00 do 15:00

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj