• Važniji kontakti

  Ambulanta:

  Policija:

  Vatrogasci:

  Spelekom:

 • Općina Rakovica

  OPĆINA RAKOVICA, Rakovica 6, 47 245 RAKOVICA

  URED NAČELNIKA - tel: 047/784-102, e-mail:

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JUO) tel: 047/784-006; fax: 047/784-039

  - ured pročelnice: tel: 047/784-011, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured računovodstva: tel: 047/784-006, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured knjigovodstva: tel: 047/ 784-103, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured tajnika: tel: 047/784-103, e-mail:

  - ured komunalnog redara: 047/784-326, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE

U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Klasa: 013-03/16-01/02

Ur.broj: 2133-04-01/1-16-2

Karlovac, 20. travnja 2016.

            Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, temeljem članka 23. st.4. Zakona o registru birača ( „Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15),  donosi

                                    OBJAVU   BIRAČIMA       

            Općinsko vijeće Općine Rakovica donijelo je dana 13. travnja 2016. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora.

            Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 15. svibnja 2016. godine

            Stoga se temeljem članka 24. Zakona o registru birača, pozivaju svi birači sa prebivalištem na području Općine Rakovica, na PREGLED, DOPUNU I ISPRAVAK PODATAKA upisanih u Registar birača.

            Birači mogu izvršiti pregled u:

                                    Matičnom uredu Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9

                        -svaki radni dan od 07.00.-15.00h, tena telefon: 777-200

Zahtjevi za pregled,  dopunu ili ispravak podataka u Registru birača mogu se podnositi zaključno do

                        Srijede,  04.svibnja 2016.godine

            Popis birača sastavlja se za izbore članova Vijeća mjesnih odbora, a sadrži birače koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Rakovica te važeću osobnu iskaznicu.

            Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvadak iz Popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaje ovlaštena osoba Ureda.

                                                                               URED DRŽAVNE UPRAVE U        

                                                                              KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Dana 12.04.2016 godine izvršena su ispitivanja koncentracije odlagališnih plinova na deponiji komunalnog otpada „Ćuić Brdo“ te istima nisu utvrđene posebne opasnosti.

Prilog : Izvod iz Izvještaja –ocjena rezultata mjerenja

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 944-15/16-01/01

URBROJ: 2133/16-16-1

Rakovica, 11. travnja 2016.

 

            Na osnovu članka 12. i 13. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih i drugih naprava na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11) kao i Odluke o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine namijenjene postavljanju kioska i dr. pokretnih i sličnih naprava (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11), općinski načelnik Općine Rakovica raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska

na lokaciji  „Rakovica-Kulturno središte“

Turistička zajednica općine Rakovica, Rakovica 32, Rakovica 47 245  objavljuje 

 JAVNI POZIV

 za kandidiranje projekata razvoja i unapređenja turizma

u 2016. godini u Općini Rakovica

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce da će zbog redovitog godišnjeg pregleda i održavanja elektroenergetskog postrojenja dana 12.04.2016. godine biti obustavljena isporuka električne energije:

- od 8,00 do 12,00 sati za područje naselja Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička Jezera, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetzar, Vaganac

- od 08,00 do 15,00 sati za područje naselja Smoljanac, Rastovača, Korana i cijelo područje Općine Rakovica

Svečana zastava

 VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2011.-2015. 

Općina Rakovica je područje razvijenog gospodarstva i kontinentalnog turizma, usklađeno s načelima održivog razvoja i partnerstva, sa zadovoljnim stanovnicima.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA

Službeni glasnik općine Rakovica

ISSN 1849-3629

IMPRESUM

Godina izdavanja III

Prethodni brojevi >

Planovi naselja

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

Usluge odvodnje - pražnjenje septičkih jama obavlja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Kontakt telefon: 649 - 100; Fax: 649 - 153; Mob: 098/ 9821 - 206

Pokop i prijevoz

Poslove prijevoza i pokopa preminulih obavlja obrt "3M".

Kontakt telefon: 777 - 115; Mob: 098/ 364 - 319

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 060;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme: Ponedjeljak
od 09:00 do 17:00
Utorak,srijeda i četvrtak
od 7,30 do 15:00
Petak - od 9:00 do 15:00

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj