• Važniji kontakti

  Ambulanta:

  Policija:

  Vatrogasci:

  Spelekom:

 • Općina Rakovica

  OPĆINA RAKOVICA, Rakovica 6, 47 245 RAKOVICA

  URED NAČELNIKA - tel: 047/784-102, e-mail:

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JUO) tel: 047/784-006; fax: 047/784-039

  - ured pročelnice: tel: 047/784-011, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured računovodstva: tel: 047/784-006, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured knjigovodstva: tel: 047/ 784-103, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured tajnika: tel: 047/784-103, e-mail:

  - ured komunalnog redara: 047/784-326, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

Općinski načelnik

 

KLASA: 310-02/14-01/03

URBROJ: 2133/16-14-2

Rakovica, 12. rujna 2014.

Na osnovu članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 90/11 - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 94/13 – Zakona o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 – Zakon o gradnji) te članka 3. Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti (Službeni glasnik Općine Rakovica 04/14, a sukladno članku 39. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Rakovica dana 12.09.2014. raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za održavanje javne rasvjete na području općine Rakovica

 

 1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje radova na održavanju javne rasvjete na području općine Rakovica koje obuhvaća 16 naselja
 2. Ugovor s odabranim ponuditeljima sklapa se na vrijeme od 2 godine
 3. Usluge održavanja javne rasvjete na području općine Rakovica podrazumjevaju radove održavanja kroz zamjenu ili dopunu postojećih uređaja i opreme javne rasvjete, a specifikacija opreme, materijala i usluga popisane su u obrascima za ponudu s cijenama i prilog su natječajne dokumentacije
 4. Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA RAKOVICA, Rakovica 6, 47245 Rakovica u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom: „Ponuda za javni natječaj za usluge održavanje javne rasvjete na području općine Rakovica – NE OTVARAJ“.
 5. Ponudu treba izraditi sukladno uputama ponuditeljima i natječajnoj dokumentaciji koja sadrži sve potrebne podatke za izradu, a koji se mogu preuzeti OVDJE ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, Rakovica 6,  Rakovica, radnim danom od 7 do 15 sati.
 6. Rok za dostavu ponuda je 26.09.2014. godine do 12 sati.

                                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                                           Franjo Franjković

                                                                

                       "Osoba koja ne želi da čita nema nikakvu prednost u odnosu

               na osobu koja ne zna da čita." (M. Twain)

Knjigoljupci,

svaki drugi četvrtak tokom 2014. godine ( točni datumi: 25.09., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12.) na parkingu ispred Općine Rakovica, u vremenu od 12:30 – 13:00 sati dolazi već poznati Bibliokombi, odnosno, mobilna knjižnica iz Karlovca (Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić").

ČLANARINA ZA 2014. JE BESPLATNA!

Dodatne informacije:

Tel.: 412-377, fax.: 412-371

Mob.: 098/462-1031, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                                     

 

            

Općina Rakovica i TZO Rakovica, pozivaju sve zainteresirane u petak, 29.08.2014. godine, na Eko etno tržnicu Grabovac, gdje će se s početkom u 18:00 sati održati zabavni program uz naše goste iz Cazina, Udruženje kućna radinost „Đerđef“.

Radujemo se Vašem dolasku!

 

 

 

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.7.2014. do 1.10.2014.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, pružanje potpore i usluga poduzetnicima

Prijavitelji: gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike

Sažetak: Podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.


Provedba planiranih aktivnosti promovirati će obrazovanje za poduzetništvo kao važnog čimbenika gospodarskog rasta te će doprinijeti podizanju svijesti o potrebi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, ali i promociji važnosti poduzetništva u cjelini.
 

Poziv na informativni dan:

U sklopu projekta “Priprema projekata i podrška ESF korisnicima” kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao glavni partner u projektu, obavještavamo Vas da će se u Zagrebu 8. rujna 2014. godine održati informativni dan za potencijalne prijavitelje.  
 

Poziv na radionice:

U sklopu projekta “Priprema projekata i podrška ESF korisnicima” kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao glavni partner u projektu, obavještavamo Vas da će se u rujnu 2014. godine održati dvodnevne radionice „Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“ u 8  gradova na području Republike Hrvatske.
Detalje o ovome događaju možete preuzeti na kraju natječajne dokumentacije.

UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PO OVOM POZIVU JE 18.023.000 kn.

Projekti se sufinanciraju putem bespovratnih sredstava u izosu do 95% prihvatljivih troškova projekta, a u rasopnu od 30.000 kn do 300.000 kn po prijavitelju.

DOKUMENTACIJA za Poziv:

Upute za prijavitelje
Izjava prijavitelja i partnera
Izjava o de minimis potporama
Opći uvjeti
Posebni uvjeti
Sporazum o partnerstvu
Dodatak 2. Sporazumu o partnerstvu
Financijski identifikacijski obrazac
Obrazac za pravne osobe
Kratki sažetak poziva
Postupci javne nabave
Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta
Prijavni obrazac A. dio
Poziv na informativni dan
Poziv na dvodnevne radionice

 

VEDECO team Vam nudi izradu projektne prijave po ovom natječaju kao i stručnu pomoć kod provođenja samog projekta.

VEDECO team

S.Krautzeka 83/A

HR - 51 000 Rijeka

tel.: 051/265-965

mob.: 091/454-7089

fax: 051/265-999

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svečana zastava

 VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2011.-2015. 

Općina Rakovica je područje razvijenog gospodarstva i kontinentalnog turizma, usklađeno s načelima održivog razvoja i partnerstva, sa zadovoljnim stanovnicima.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA

Službeni glasnik općine Rakovica

Planovi naselja

Prognoza

 • 19 Sep 2014

  Partly Cloudy 26°C 16°C

 • 20 Sep 2014

  PM Thunderstorms 27°C 16°C

Tablica sklopnjenih ugovora

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

Usluge odvodnje - pražnjenje septičkih jama obavlja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Kontakt telefon: 649 - 100; Fax: 649 - 153; Mob: 098/ 9821 - 206

Pokop i prijevoz

Poslove prijevoza i pokopa preminulih obavlja obrt "3M".

Kontakt telefon: 777 - 115; Mob: 098/ 364 - 319

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 060;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme: Ponedjeljak
od 09:00 do 17:00
Utorak,srijeda i četvrtak
od 7,30 do 15:00
Petak - od 9:00 do 15:00

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj