Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Pozivaju se vlasnici kuća za odmor na području Općine Rakovica da do 31. ožujka 2017.godine dostave prijavu podataka o kući za odmor,  radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2017.godini.


Obveznik poreza na kuću za odmor je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor  na području Općine Rakovica.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski.

 

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu 12,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće.

 

Obveznik poreza na  kuću za odmor dužan je nadležnom poreznom tijelu, Poreznoj ispostavi Ogulin, Porezno mjesto  Slunj, dostaviti podatke o objektu:

-mjesto gdje se nalazi, korisnu površinu te druge potrebne podatke radi obračuna naplate poreza.

 

Obveznicima koji ne izvrše dostavu podataka u naznačenom roku, Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica, utvrdit će na osnovu dostupnih podataka te će se proslijediti nadležnoj Poreznoj ispostavi Ogulin, porezno mjesto  Slunj,  na daljnje provođenje.

 

 

                                                                     OPĆINA RAKOVICA

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017. 

Rok za dostavu prijava je 8. 3. 2017.

 

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

Općina Rakovica naručila je idejni projekt rekonstrukcije starog grada Drežnika pod nazivom „Tematski park Stari grad Drežnik“ te isti priprema kandidirati na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020, na Mjeru 7: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (podmjera 7.4. / tip operacije 7.4.1.: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu).

Prvo predstavljanje izrađenog projekta idejnog rješenja „Tematski park Stari grad Drežnik“, održat će se u Županijskoj komori Karlovac, u petak, 24. veljače 2017. godine s početkom u 11.00 sati, a poziv je namijenjen općinama, gradovima, turističkim zajednicama, gospodarskim subjektima, javnim ustanovama, udrugama i ostalim potencijalnim korisnicima projekta s područja Karlovačke županije.

Poziv na prezentaciju projektne ideje "Tematski park Stari grad Drežnik"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima".


Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.


Više informacija na:
http://www.apprrr.hr/podmjera-61-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-1630.aspx

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

Usluge odvodnje - pražnjenje septičkih jama obavlja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Kontakt telefon: 649 - 100; Fax: 649 - 153; Mob: 098/ 9821 - 206

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme: Ponedjeljak
od 09:00 do 17:00
Utorak,srijeda i četvrtak
od 7,30 do 15:00
Petak - od 9:00 do 15:00

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj